Biznes

Skanowanie 3D

Skanowanie 3D to proces zbierania cyfrowych danych o kształcie i wyglądzie obiektu. Dane te można następnie wykorzystać do stworzenia modelu 3D obiektu. Skanowanie 3D może być wykorzystywane do różnych celów, takich jak tworzenie modeli 3D do zastosowań inżynierskich lub produkcyjnych, inżynieria wsteczna istniejących obiektów lub po prostu przechwytywanie kształtu obiektu w celach dokumentacyjnych lub ewidencji.

Istnieje wiele różnych technologii, które można wykorzystać do skanowania 3D, z których każda ma swoje zalety i wady. Najpopularniejszy typ skanera 3D wykorzystuje triangulację laserową, która działa poprzez rzutowanie lasera na powierzchnię obiektu i pomiar odległości od skanera do punktu, w którym laser uderza w obiekt. Informacje te są następnie wykorzystywane do stworzenia modelu 3D obiektu.

Inne typy skanerów 3D obejmują skanery światła strukturalnego i skanery czasu przelotu. Skanery światła strukturalnego działają na zasadzie rzutowania wzoru światła na obiekt i pomiaru jego deformacji podczas odbijania się od obiektu. Informacje te są następnie wykorzystywane do rekonstrukcji modelu 3D obiektu. Skanery Time-of-Flight działają poprzez pomiar czasu potrzebnego na przejście impulsu światła ze skanera do obiektu iz powrotem. Informacje te są następnie wykorzystywane do obliczenia odległości od skanera do każdego punktu na powierzchni obiektu, która może być następnie wykorzystana do stworzenia modelu 3D.

Technologia skanowania 3D jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, stomatologia, archeologia, inżynieria i produkcja. Skanery 3D są często używane do rejestrowania i dokumentowania pacjentów w ramach procedur medycznych lub stomatologicznych. Można ich również używać do tworzenia modeli 3D narządów wewnętrznych lub innych elementów anatomii, co może być przydatne w diagnozowaniu i leczeniu chorób. Skanowanie 3D jest również często wykorzystywane w badaniach archeologicznych do skanowania i rejestrowania znalezisk lub innych obiektów o dużych rozmiarach, które mogą być trudne do przeniesienia. https://vpi-polska.pl/