Bez kategorii

Czym jest czujnik indukcyjny?

Czujnik indukcyjny jest to element automatyki przemysłowej. Jego działanie opiera się na zmianie swojego pola elektromagnetycznego podczas przemieszczania się elementów metalowych, będących w granicach jego obszaru aktywnego.

Budowa i zasada działania

Czujnik składa się z następujących elementów:

 • cewka
 • oscylator
 • przerzutnik Schmitta
 • wzmacniacz

Znajdująca się w pobliżu czoła obudowy cewka to najważniejszy element układu. Jest ona włączona w obwód oscylatora. W ten sposób amplituda oscylacji rośnie wraz ze zbliżaniem elementu metalowego do czujnika. Po demodulacji przerzutnik Schmitta odbiera sygnał z oscylatora, dzięki czemu zapewnione jest przełączanie zerojedynkowe. Następnie sygnał z przerzutnika Schmitta wysyłany jest do wzmacniacza, którego zadaniem jest dostosowanie poziomu sygnału w celu prawidłowego sterowania pozostałymi elementami automatyki.

Rodzaje czujników

Ze względu na sposób wpływania na pole magnetyczne, czujniki indukcyjne dzieli się na:

 • dławikowe — zmiana długości szczeliny powietrznej w rdzeniu magnetycznym za pomocą zwory o wysokiej przewodności magnetycznej
 • solenoidalne — zmiana indukcyjności cewki w zależności od przesunięcia rdzenia ferromagnetycznego
 • wiroprądowe — podobne do dławikowych, jednak w przeciwieństwie do nich zwora wykonana jest z materiału o niskiej przewodności magnetycznej
 • magnetosprężyste — zmiana przewodności magnetycznej ferromagnetyka wraz ze zmianą odkształceń mechanicznych w materiale

Zalety i wady

Zalety:

 • łatwy dostęp
 • niska cena
 • niska awaryjność
 • odporność na warunki zewnętrzne

Wady:

 • niewielki zasięg
 • możliwość wykrycia wyłącznie elementów metalowych