Dom

Czym są otwory rewizyjne?

Podczas kontroli fundamentów budynku, wykonawca może stwierdzić, że niektóre części fundamentu wymagają wymiany, lub że niektóre z ram nie są zgodne z kodem. Wykonawca użyje otworu inspekcyjnego, aby określić, co należy naprawić. Otwory inspekcyjne to małe otwory wywiercone w strukturze, które umożliwiają wizualną kontrolę fundamentu bez konieczności wyburzania większej części budynku niż jest to konieczne. W zależności od tego, czego szuka inspektor, może on wybrać otwór świdrowy lub otwór rdzeniowy.

Otwór świdrowy jest używany, gdy inspektor chce zobaczyć, co dzieje się pod powierzchnią, ale nie chce przebijać się przez powierzchnię i odsłaniać wszystkich fundamentów i ram. Aby wywiercić otwór świdrem, najpierw zagłębia się wiertło w ścianie tak daleko, jak to możliwe. Następnie wyciąga się je przez rurę, która została włożona do otworu na poziomie gruntu. Zastosowanie tej metody pozwala pozostawić jak największą część budynku w stanie nienaruszonym, jednocześnie dostarczając cennych informacji o tym, co dzieje się w jego wnętrzu.

Z drugiej strony, otwór rdzeniowy odsłania więcej informacji o tym, co dzieje się wewnątrz struktury, ale wymaga większego zniszczenia, aby je uzyskać. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://happywalls.pl/ .